ارکان اتحادیه

اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران بشماره ثبت ۲۳۵۶۹۵/

سال ۱۳۸۳/ در استان تهران با حضور جمع کثیری از مدیران وقت استان تهران ضمن برگزاری مراسم افتتاحیه راه اندازی و شروع به فعالیت نموده با توجه به نداشتن مکان مستقل دفتر اتحادیه در دفتر تعاونی معرقکاران تهران بشماره ثبت ۱۷۶۷۵۰/ شروع فعالیت کرد. و تا کنون نیز ضمن دو جابجایی مکانی مجددا در دفتر این شرکت به فعالیت خود ادامه داده است . غالب حقوقی مدیریتی این اتحادیه مطابق با قانون تعاون کشور- دارای ۷ عضو از شرکتهای تعاونی ثبتی در استان تهران می باشد-الباقی اعضاء مجمع نیز شامل شرکتهای تعاونی ثبتی در استان تهران شامل ۵ شرکت می باشد –جمعا ذارای ۱۲ شرکت تعاونی عضو حقوقی جمعا ۸۴ عضو حقیقی در بخش مدیریتی این شرکتها فعال می باشد ( بطور ثابت) زیر مجموعه اعضاء غیر ثابت و سالیانه که در غالب عضویت سالیانه با شرح خدمات معین تحت پوشش قرار می گیرند به طور میانگین ۳۰۰۰ عضو حقیقی می باشند که طبق قانون از طریق شرکتهای تعاونی عضو مجموعه جذب آموزش و بعضا کارسازی می شوند. انواع کارسازیهای موجود تا کنون شامل راه اندازی خط تولید- مشاوره و تشکیل گروه های کار و تولید محلی – در غالب اشتغال و کارگاه خانگی- مشاور گروه های توانمند جهت تشکیل تعاونی و استقلال در فعالیت می باشد از تاریخ شروع به فعالیت ۸۳ الی ۸۵/ بخش آموزش – معاونت استان تهران نیز توسط تعاونی معرق کاران تهران در منطقه ۸ تهران طبق قوانین و تفاهم همکاری با آن مجموعه به طور ثابت انجام می شد. که پس از تعویض معاونت استان تهران متوقف گردید. از ۸۶ الی ۸۹ با تغییر مدیریت و جابجایی دفتر اتحادیه فعالیت دچار تعلیق شد و مجددا پس از راه اندازی در سال۹۰، پیگیری مسائل و مراحل اداری اقدام به برگزاری مجمع جدید در سال ۹۱- و تعیین عملکرد و چارت سازمانی اهداف و ماموریت-۵ ساله استان تهران اعضاء فعالیت خویش را اعلام نمودند و هم اکنون در آستانه تعویض مسئولیت و خصوصی سازی در حوزه های تعریف شده اماده قبول مسئولیت با توجه به شرح وظایف سازمانی موجود در مجموعه می باشند.

منطبق با چارت سازمانی مصوب مجمع ۱۳۹۰ و تصویب مجدد زیر بخشها ی ملزوم توسط هیئت مدیره سال ۹۱و ۹۲/ کمیته نظارت و توانمندسازی موظف به فراخوان از طریق سایت

ثبت نام و عضویت – با اولویت :
۱- شرکتهای تعاونی-از حوزه های مرتبط با هنر و صنایع دستی منطبق با اساسنامه اتحادیه-
۲- کلیه مؤسسات – تشکلها- انجمنهایی که در این حوزه فعال هستند.
۳- نفرات حقیقی از طریق جذب در تعاونیها یا تشکلها و مؤسسات عضو می باشند. توجیه قانون و مالی این مصوبه-در راستای تأمین منابع مالی و ادامه روند فعالیت اتحادیه می باشد با توجه به اینکه وظیفه قانونی اتحادیه ها تأمین شرایط مناسب برای فعالیت افراد حقیقی/حقوقی تحت پوشش هستند،و با توجه به نداشتن ردیف بودجه مستقل و خودگردان بودن این مجموعه هاکه به بنگاههای اقتصادی در متن قانون تعریف شده اند این مصوبه کاملا حقیقی-مورد نیاز و موجه می باشد با توجه به شرح خدماتی که از طرف اتحادیه و مصوبات و قوانین اتحادیه ارائه می گردد

chart

اهداف و ماموریت ( ۳ ساله اتحادیه صنایع دستی استان تهران )

مستند بر ماده ۴۳ قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران و تعیین محدوده و موضوع فعالیت هم عرض ۹ بند تعریف شده دراین ماده واحده ، اهداف و ماموریت ۳ ساله اتحادیه (THC ) در۸ بخش   به شرح ذیل و تایید هیئت مدیره و برنامه ریزی راهبری می باشد .

۱- کمیته آموزش و برنامه ریزی فرهنگی

به جهت بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات مورد نیاز اعضاء و گسترش تعلیمات تعاونی .

۲- کمیته تحقیقات و مطالعات

به جهت ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونیهای عضو و کمک به جمع آوری آمار و اطلاعات و گزارشات اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون  کار و رفاه اجتماعی.

۳- کمیته نظارت و توانمند سازی

به جهت سازماندهی و حسن اداره امور هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونیهای موضوع فعالیت خود .

۴- کمیته ارتباطات ( در دو بخش داخلی و بین الملل)

به جهت کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونیها وبین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی ( امور نمایشگاهها و نشستها و همایش های تخصصی )

۵- کمیته مالی / اداری ( منابع انسانی)

به جهت ارائه خدمات اداری- مالی – حسابداری – حسابرسی – بازرسی – تجاری – اعتباری – تشکیل صندوق های قرض الحسنه و سایر فعالیتهای اقتصادی مورد نیاز تعاونیهای عضو .

۶- کمیته بازرگانی

به جهت تامین نیازهای مشترک و بازاریابی – خرید – فروش – صادرات – واردات تعاونیهای عضو .

۷- کمیته فنی و کنترل کیفیت

به جهت ارائه خدمات فنی – تخصصی – نظارت و کنترل کیفیت و استاندارد کالاهای نولید شده .

۸- کمیته امور حقوقی و حل اختلافات

به جهت نظارت بر التزام تعاونیهای موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوطو معرفی متخلفین و پیگیری قانونی و حل اختلافات و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضای تعاونیها .

نحوه دریافت عضویت:

۱- برای شرکتها / انجمنها / تشکلها…به صورت خرید سهام به ارزش یکصدو پنجاه هزار تومان و صدور برگ سهام و ثبت در سرمایه اتحادیه از طریق مجامع می باشد. ۲- اشخاص حقیقی- بصورت عضویت سالیانه یا ثابت از طریق شرکتها ی عضو اتحادیه- بطور سالیانه پنجاه هزار تومان که از طریق شرکت ضمن فراخوان عمومی – از طریق آموزش / نمایشگاه / همایشها..جذب می شود.
۳- شرح خدمات موجود با آخرین توافقات انجام شده در استان تهران بشرح ذیل می باشد:
۱- بازدید و نظارت از کارگاه-مشاوره توانمندسازی مالی-اداری)
۲- آموزش-ارتقاء آموزش.( طبق تفاهم نامه سازمان فنی حرفه ای کشور )
۳- صدور کارت فنی حرفه ای –(معرفی بیمه تامین اجتماعی طبق تفاهم نامه مذکور و ابلاغی تهران)
۴- معرفی بیمه ملت ( جهت بیمه بانوان صنعتگر طبق تفاهم نامه اتحادیه سراسری و ابلاغ تهران با توجه به شرح خدمات اعلام شده از طرف بیمه ملت کلیه افرادی که عضویت اتحادیه تهران را دارند می تواند از این خدمات بطور اختیاری بهره مند شوند.

۵- فراخوان کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی اعلام شده از طریق سازمانهای ذیربط
۶- فراخوان در اولویت بندی شرکت در بازارچه های سطح استان
۷- فراخوان نشستهای آموزشی تخصصی و کارگاههای تحلیل هنر توسط اساتید دانشگاه هنر
۸- نظارت فراگیر مجامع و نظارت کارگاهی
۹- طبق قوانین منعقده فی مابین بیمه پارسیان و اتحادیه تهران کلیه افرادی که دارای عضویت استان تهران

باشند از تخفیف ۳۰ الی ۵۰ درصدی در تمام حوزه های بیمه بهره مند می شوند
۱۰- مشاوره حقوقی جهت اعضاء زیر مجموعه و حل اختلاف حوره اشتغال
۱۱- مشاوره امور مالی

درباره ی نویسنده