عضویت

فرم-عضویت-اتحادیه-تعاونی های صنایع دستی استان تهران (۱) مدارک جهت عضویت : کپی شناسنامه – کارت ملی- ۲ قطعه عک ۴×۳/ نمونه کار – cd کار – حق عضویت یکساله ۲۰۰/۰۰۰ […]

فرم-عضویت-اتحادیه-تعاونی های صنایع دستی استان تهران (۱)

مدارک جهت عضویت : کپی شناسنامه – کارت ملی- ۲ قطعه عک ۴×۳/ نمونه کار – cd کار – حق عضویت یکساله ۲۰۰/۰۰۰ هزار تومان.

ایمیل  جهت ارسال فرم  :   thc_90@yahoo.com

درباره ی نویسنده