عضویت

فرم عضویت اتحادیه تعاونی

مدارک پیوست: کپی شناسنامه – کارت ملی- ۲ قطعه عک ۴×۳/ نمونه کار – cd کار – حق عضویت یکساله ۵۰/۰۰۰ تومان

درباره ی نویسنده