مقاله

روابط عمومی اتحادیه صنایع دستی استان تهرن :

در استانه تغییرات جدید درسیستم مدیریت وبرنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری. پس از انتخابات دوره ۱۲ نظام جمهوری اسلامی ایران
کمی مرور کردن احوالات جامعه هنرمندان صنایع دستی کشور نگاه دولتمردان والبته معمولا موقت دولت زنان. را به حوزه عیان میکند
با کمترین زمان در بررسی وضعیت وفراز ونشیبهایی که هنرصنعتگران این کشور با داعیه ای چندین هزارساله در عرصه فرهنگ وهنر. داشته و دارند
این سوال همواره مطرح بوده وهست که چرا وچگونه تغییرات. هنوز نتوانسته در مرتفع نمودن مشکلات وبحران های موجود موثر واقع گردد.؟!
بالاخره حلقه مفقوده تحول و توسعه این پتانسیل عقیم مانده در سالهای نه چندان دور کدام است؟!
با طرح چند سوال معین شاید کمی هدفمندتر به تحلیل ویا تفکیک شرایط موجود رسید
سوال اول
بررسی شخصیت وموقعیت وتخصص مدیران منتصب به عنوان ریاست سازمان والبته معاونت ریاست جمهور!
دوم. بررسی ساختاروجایگاه حقوقی سازمان
سوم بررسی معاونتهای موجود البته با توجه به ادغام در سالهای نه چندان دور!
چهارم
هدف از ادغام. وتجمیع سه قابلیت میراث فرهنگی
صنایع دستی
گردشگری
پنجم. انتصاب اشخاص در طول ۴دوره گذشته در معاونت های موجود با توجه به بالاترین سرعت در تغییرات دولتی در قیاس با سایر
ارگانهای دولتی .
ششم.بررسی برنامه های تدوین شده در طول ۴دوره اخیر
هفتم.روند اجرای برنامه‌های ارائه شده
هشتم.بررسی نحوه اجرا
نهم.ارزیابی
وبررسی میزان تاثیر مثبت یا منفی
برنامه اجرا شده
و کلیدی ترین سوال اینکه نگاه دولت برای افق تغییرات. وتحولات حوزه
شعار است یا عمل؟؟؟!!!!!

بخش اول👆📉📈📊🔍

خانم رضایی, [۲۸٫۰۸٫۱۷ ۰۱:۲۱]
درپاسخ سوال اول.

کافیست فقط با کمی تامل بررسی سوابق علمی وعملی مرتبط با مسئولیت دریافتی
مدیران بزرگوار در ۴دوره گذشته قبل دوازدهمین انتخاب ملت را از نظر بگذرانیم
نکته مشترک نداشتن کمترین سوابق با حوزه مسئولیت دریافتیست.
ونکته دوم پررنگ بودن معاونت ریاست جمهوربودن تا ریاست سازمان را عهده داربودن است.
بی نتیجه نخواهد بود که در ادامه مسیر به نصب معاونین محترم که شاید دغدغه ارتقا بهره وری حوزه وجامعه هدف در جایگاه دوم وسوم موقعیت شغلی شان تعلق داشته برسیم.
تبدیل شدن سازمان به میزی برای گرفتن تصمیمات ناگهانی وبدون کارشناسی وعاقبت اندیشی. خروجی مرور این دوران است که البته بدون نشستن پای درد ودل پیشکسوتان و پرچمدار ان فرهنگ. وهنر صنعتگران شاید بتوان از ان گذر کرد.
پاسخ بعدی
با توجه به هدف از تجمیع که بالابردن جایگاه و تبدیل به موقعیتی موثر برای فرهنگ وهنر ایران زمین بود اما در عمل سازمان تبدیل به واحد تشریفات وهمراهی سفرهای شخصیت سیاسی کشور یعنی ریاست جمهوری محترم گردید.
که شاید در نگاه اول بسیار صورت خوشی داشت اما در عمل به اسیبی بزرگ برای جامعه هدف گردید.
قرار بر کوچک سازی دولت و واگذاری و برون سپاری ومشارکت اقتصاد مردمی بود مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی اما نتیجه اتفاقی دیگر را رقم زد
ارام ارام تشکیل وثبت شرکتهای وابسته به مدیران ارشد جای بخش غیر دولتی و مردمی را ان هم کاملا منظم اشغال کرد
و در عمل تشکیلات غیردولتی. تبدیل به بنگاههای جابجایی نقدینگیهایی شد که فقط در اختیار بخش دولتی قرار داشت.
خروجی این بخش نیز یک اسیب ویژه به غیر از رانت. به نام پولشویی را رقم زد.
که در نوع خود و در این حوزه با توجه به شان و جایگاه پر تمطراق خود بینظیر جلوه کرد.
مطلب بعدی
با همه این فراز ونشیبهای موجود بعضا شاهد بروز نوظهور شخصیتهایی کاملا مسلط و با سابقه اما بسیار کوتاه مدت نیز بودیم که با ورود و ارائه طرحهای عملیاتی خود هرچند کوتاه جامعه هدف را امیدوار کردند
اما
کوتاه. و نتیجه جابجایی این عزیزان بود.
انگار اصلا قرار نبود ونیست که نفسی تازه به جان ناتوان جامعه فرهنگ وهنر صنعت ایرانی دمیده شود.
اگر به این نکته فقط کمی دقت کنیم که در کشورهای هم عرض ایران از نظر جایگاه و قدمت ساختار منظم وقابل رصد از جهت نقش در اقتصاد. کشور
وجود دارد. مثل چین و هندوستان
اما جالبتر اینکه ایران امتیاز وسکوی قدیمی خود را قبل ازین تشکیلات در قیاس با کشورهای مذکور کسب کرده
پس از کجا در این دو استقامت بین المللی ناگهان امتیاز خود را از دست داد
و از اولین به سومین مقام البته در حالت خوش بینانه. رسید
ان هم وقتی در کشورهایی مثل مالزی. اندونزی.افریقا. ترکیه. و…شاهد بروز فرصتهایی ان هم در عرصه بین المللی با موضوع گردشگری وصنعت توریسم .
تولید صنایع دستی با زبان توریست.
تشکیل و راه اندازی بازارهای حقیقی و مجازی فروش صنایع تولید شده این کشورها هستیم .ایران همچنان سیر نزولی خود را طی کرده و فقط در مقام شعار به جایگاه گذشته ابرو داری میکند.
خروجی این بخش نیز بخصوص با جداسازی فرش ضربه. ونقیصه ای جانانه را بار نشاند
به. دلیل نداشتن برنامه ای مدون و البته عملیاتی دور از تریبون های پر صدا
اتفاقات ناگهانی و تصمیماتی که فقط برای مواجهات مقطعی تعریف شده بود.
تصمیمات یک بوم و چند هوا در کشور و بوجود امدن سامانه های اتفاقی برای سازماندهیهای ناگهانی بود.
نداشتن زیر ساختهای لازم ونقشه راه معین
نداشتن قوانین. و الزامات اجرایی به دوراز سلیقه و مداخلات سیاسی
مدیران مسلط به حوزه
عدم واگذاری حقیقی وبا نظارت قانونمند
خروجیهای سالهایی که به سرعت ولی با اسیبهای. منحصر به فرد از جمله ساقط شدن کمترین حق برای هنر صنعتگران. یعنی خدمات بیمه ورفاهی بود.
بخش دوم👆📉📈📊🔎

درباره ی نویسنده