جهت اطلاع کلیه کاربران موجود در شرکت تلفیق مینا و خاتم با مدیریت عامل اقای سید مرتضی مرتضوی به استحضار می رساند ، این شرکت هیچ گونه عضویت قانونی و […]

جهت اطلاع کلیه کاربران موجود در شرکت تلفیق مینا و خاتم با مدیریت عامل اقای سید مرتضی مرتضوی به استحضار می رساند ، این شرکت هیچ گونه عضویت قانونی و فعال در اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان تهران را ندارد و از طرف این اتحادیه به هیچ عنوان مورد تأیید نمی باشد.

imgurl.ir“>

imgurl.ir“>
imgurl.ir“>

 

 

درباره خبرگزاری