عید فطر

کم کم غروب ماه خدا دیده می‌شود / صد حیف ازین بساط که برچیده می‌شوددر این بهار رحمت و غفران و مغفرت / خوشبخت آنکسی ست که بخشیده می‌شودفرا رسیدن […]

کم کم غروب ماه خدا دیده می‌شود / صد حیف ازین بساط که برچیده می‌شود
در این بهار رحمت و غفران و مغفرت / خوشبخت آنکسی ست که بخشیده می‌شود
فرا رسیدن عید سعید فطر بر عموم مسلمانان جهان مبارک باد.

درباره خبرگزاری