بایگانی برای تیر, ۱۳۹۶

 • چهارمین نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای تعاونی ها ۱۳ الی ۱۷ شهریور ۹۶ ( مصلای بزرگ امام خمینی (ره ) 

  فراخوان

  چهارمین نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای تعاونی ها ۱۳ الی ۱۷ شهریور ۹۶ ( مصلای بزرگ امام خمینی (ره ) 

  ادامه ...

 • نشست هم اندیشی وهمکاری در راستای تحقق اهداف ماده ۴۳ قانون تعاون وبکارگیری ظرفیتهای بالفعل وبالقوه اتحادیه ها در راستای توسعه بخش یکشنبه.  ۱۸   تیر ماه ۹۶ ساعت ۱۰ […]

  خبر

  نشست هم اندیشی وهمکاری در راستای تحقق اهداف ماده ۴۳ قانون تعاون وبکارگیری ظرفیتهای بالفعل وبالقوه اتحادیه ها در راستای توسعه بخش یکشنبه.  ۱۸   تیر ماه ۹۶ ساعت ۱۰ […]

  ادامه ...

 • فراخوان دوره های متمرکز اموزشفراخوان دوره های متمرکز اموزش تخصصی صنایع دستی در مقاطع. کاردانی. کارشناسی. دوره اموزشی. ویژه

  فراخوان

  فراخوان دوره های متمرکز اموزشفراخوان دوره های متمرکز اموزش تخصصی صنایع دستی در مقاطع. کاردانی. کارشناسی. دوره اموزشی. ویژه

  ادامه ...

 • عقد تفاهم نامه همکاری در حوزه اموزش عالی صنایع دستی

  خبر

  عقد تفاهم نامه همکاری در حوزه اموزش عالی صنایع دستی

  ادامه ...