بایگانی برای مهر, ۱۳۹۶

 • اغاز جذب و ثبت نام بیمه صنایع دستی

  خبر

  اغاز جذب و ثبت نام بیمه صنایع دستی

  ادامه ...

 • پیرو حذف شرایط بیمه صنعتگران صنایع دستی و فرش از مهرماه ۹۳

  پیرو حذف شرایط بیمه صنعتگران صنایع دستی و فرش از مهرماه ۹۳

  ادامه ...

 • برگزاری اولین نشست کارگروههای۱۴گانه ستاد توان افزایی

  برگزاری اولین نشست کارگروههای۱۴گانه ستاد توان افزایی

  ادامه ...

 • اولین نشست بررسی راهکارهای تعامل اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران با اداره تعاون استان تهران

  اولین نشست بررسی راهکارهای تعامل اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران با اداره تعاون استان تهران

  ادامه ...