بایگانی برای ژانویه, 2019

 • کارگاههای اموزشی شبکه تعاون و کارافرینی تهران با موضوع اموزش راه اندازی کسب و کار های کوچک

  خبر

  کارگاههای اموزشی شبکه تعاون و کارافرینی تهران با موضوع اموزش راه اندازی کسب و کار های کوچک

  ادامه ...

 • گزارش روند برگزاری کارگاههای کسب وکار توسط تیم جهادی پایگاه جهادگران اقتصادمقاومتی اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران

  کارگاه

  گزارش روند برگزاری کارگاههای کسب وکار توسط تیم جهادی پایگاه جهادگران اقتصادمقاومتی اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران

  ادامه ...

 • به گزارش روابط عمومی اتحادیه تعاونی ها ی صنایع دستی استان تهران

  به گزارش روابط عمومی اتحادیه تعاونی ها ی صنایع دستی استان تهران

  ادامه ...

 • نقش خیرین و رسانه‌ها در ارتقای عدالت آموزشی کشور

  نقش خیرین و رسانه‌ها در ارتقای عدالت آموزشی کشور

  ادامه ...