بایگانی برای ژوئن, 2019

 • مدیر کل میراث فرهنگی استان مرکزی؛

  خبر

  مدیر کل میراث فرهنگی استان مرکزی؛

  ادامه ...

 • برگ زرینی برای جامعه هنرمندان ایران

  خبر

  برگ زرینی برای جامعه هنرمندان ایران

  ادامه ...

 • مسابقه سراسری . سنجش دانش حقوق تعاونگران و مدیران و کارشناسان بخش تعاون “>

  خبر

  مسابقه سراسری . سنجش دانش حقوق تعاونگران و مدیران و کارشناسان بخش تعاون “>

  ادامه ...

 • ۲۰ خرداد بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی و گرامیداشت هفته صنایع دستی ( ۲۰ تا ۲۶ خرداد ۹۸ ) مکان : خیابان استاد نجات الهی /گذر صنایع دستی. ۲۰ خرداد […]

  خبر

  ۲۰ خرداد بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی و گرامیداشت هفته صنایع دستی ( ۲۰ تا ۲۶ خرداد ۹۸ ) مکان : خیابان استاد نجات الهی /گذر صنایع دستی. ۲۰ خرداد […]

  ادامه ...