بایگانی برای دسامبر, 2019

 • اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران در راستای حمایت از هنرصنعتگران کشور اعتراض خودرا به لغو معافیت هنرمندان رشته های صنایع دستی و فرش اعلام میدارد . وتاکید خود را […]

  خبر

  اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران در راستای حمایت از هنرصنعتگران کشور اعتراض خودرا به لغو معافیت هنرمندان رشته های صنایع دستی و فرش اعلام میدارد . وتاکید خود را […]

  ادامه ...

 • صادرات ۱۸/۸میلیارد ریالی صنایع‌دستی از استان گلستان

  صادرات ۱۸/۸میلیارد ریالی صنایع‌دستی از استان گلستان

  ادامه ...

 • نمایشگاه گروهی «ردپای چوب» در کاخ سعدآباد برگزار می‌شود

  نمایشگاه گروهی «ردپای چوب» در کاخ سعدآباد برگزار می‌شود

  ادامه ...