فهرست رشته های کد دار

پوشاک سنتی

 

ردیف

نام رشته

نام زیرمجموعه های رشته

کد گروه

کد رشته

کد زیررشته

۱

البسه محلی

۰۳

۰۱

۲

پوستین دوزی

۰۳

۰۲

۳

پای پوشهای سنتی

رویه گیوه بافی

۰۳

۰۳

۰۱

۴

پای پوشهای سنتی

گیوه چینی

۰۳

۰۳

۰۲

۵

پای پوشهای سنتی

تخت کشی گیوه (آجیده ، لته ای و چرمی )

۰۳

۰۳

۰۳

۶

پای پوشهای سنتی

گیوه دوزی

۰۳

۰۳

۰۴

۷

پای پوشهای سنتی

گیوه بافی

۰۳

۰۳

۰۵

۸

پای پوشهای سنتی

چاروق دوزی

۰۳

۰۳

۰۶

۹

پای پوشهای سنتی

چموش دوزی

۰۳

۰۳

۰۷

۱۰

مجسمه های محلی ( مومی )

۰۳

۰۴

۱۱

بافتنی های سنتی

۰۳

۰۵

۱۲

عروسک بافی

۰۳

۰۶

۱۳

برقع

۰۳

۰۷

۱۴

قلاب بافی

۰۳

۰۸

۱۵

چوقا بافی ( چوغا بافی )

۰۳

 

صنایع دستی چرمی

 

ردیف

نام رشته

نام زیرمجموعه های رشته

کد گروه

کد رشته

کد زیررشته

۱

جلد سازی چرمی سنتی

۰۶

۰۱

۲

سراجی سنتی

۰۶

۰۲

۳

سوخت روی چرم

۰۶

۰۳

۴

معرق چرم

۰۶

۰۴

۵

نقاشی روی چرم

۰۶

۰۵

۶

نقش اندازی ضربی روی چرم

۰۶

۰۶

۷

زین سازی *

۰۶

۰۷

صنایع دستی چوبی

 

ردیف

نام رشته

نام زیرمجموعه های رشته

کد گروه

کد رشته

کد زیررشته

۱

بامبو بافی

۰۹

۰۱

۲

چیق بافی

۰۹

۰۲

۳

احجام چوبی سنتی (پیکرتراشی)

۰۹

۰۳

۴

حصیر بافی (بوریا بافی)

۰۹

۰۴

۵

حصیر بافی

بادبزن بمپور

۰۹

۰۴

۰۱

۶

حصیر بافی

سیس بافی

۰۹

۰۴

۰۲

۷

خاتم کاری

۰۹

۰۵

۸

خراطی

۰۹

۰۶

۹

سازهای سنتی

۰۹

۰۷

۱۰

سوخت روی چوب

۰۹

۰۸

۱۱

کپو بافی

۰۹

۰۹

۱۲

کنده کاری روی چوب

۰۹

۱۰

۱۳

کره چینی

۰۹

۱۱

۱۴

ارسی سازی

۰۹

۱۲

۱۵

محرق چوب

۰۹

۱۳

۱۶

ترکه بافی

ارغوان بافی

۰۹

۱۴

۰۱

۱۷

ترکه بافی (سبد بافی)

مروار بافی

۰۹

۱۴

۰۲

۱۸

ترکه بافی

چم بافی

۰۹

۱۴

۰۳

۱۹

مشبک کاری

۰۹

۱۵

۲۰

معرق چوب

۰۹

۱۶

۲۱

معرق منبت

۰۹

۱۷

۲۲

منبت چوب

۰۹

۱۸

۲۳

نازک کاری

۰۹

۱۹

۲۴

نقاشی روی چوب

۰۹

۲۰

۲۵

قواره بری

۰۹

۲۱

رودوزیهای سنتی

 

ردیف

نام رشته

نام زیرمجموعه های رشته

کد گروه

کد رشته

کد زیررشته

۱

تسمه دوزی

۱۳

۰۱

۲

تفرشی دوزی

۱۳

۰۲

۳

چهل تکه دوزی

خاتمی دوزی

۱۳

۰۳

۰۱

۴

چهل تکه دوزی

لندره دوزی

۱۳

۰۳

۰۲

۵

خوس دوزی

۱۳

۰۴

۶

ده یک دوزی (برجسته دوزی)

۱۳

۰۵

۷

زرک دوزی

۱۳

۰۶

۸

زغره دوزی

۱۳

۰۷

۹

ستاره دوزی

۱۳

۰۸

۱۰

سرافی دوزی

۱۳

۰۹

۱۱

سرمه دوزی

۱۳

۱۰

۱۲

سکمه دوزی

چشمه دوزی

۱۳

۱۱

۰۱

۱۳

سکمه دوزی

درویش دوزی

۱۳

۱۱

۰۲

۱۴

سکمه دوزی

ژور دوزی

۱۳

۱۱

۰۳

۱۵

سوزندوزی سیستان

خامه دوزی

۱۳

۱۲

۰۱

۱۶

سوزندوزی سیستان

سیاه دوزی

۱۳

۱۲

۰۲

۱۷

سوزندوزی ترکمن ( سیاه دوزی ترکمن )

۱۳

۱۳

۱۸

شرابه دوزی

منگوله دوزی

۱۳

۱۴

۰۱

۱۹

شرابه دوزی

آویزه دوزی

۱۳

۱۴

۰۲

۲۰

شمسه دوزی

۱۳

۱۵

۲۱

صدف دوزی

۱۳

۱۶

۲۲

قلابدوزی رشت

۱۳

۱۷

۲۳

قیطان دوزی

فیتیله دوزی

۱۳

۱۸

۰۱

۲۴

قیطان دوزی

مغزی دوزی

۱۳

۱۸

۰۲

۲۵

قیطان دوزی

یراق دوزی

۱۳

۱۸

۰۳

۲۶

کتیبه دوزی

۱۳

۱۹

۲۷

کردی دوزی

۱۳

۲۰

۲۸

کم دوزی ( کمان دوزی- کمه دوزی )

۱۳

۲۱

۲۹

زرتشتی دوزی ( گبردوزی)

۱۳

۲۲

۳۰

گلابتون دوزی‌( بادله دوزی)

۱۳

۲۳

۳۱

سوزندوزی اصفهان

گلدوزی

۱۳

۲۴

۰۱

۳۲

سوزندوزی اصفهان

گندمی دوزی

۱۳

۲۴

۰۲

۳۳

لانه زنبوری دوزی

۱۳

۲۵

۳۴

مخمل دوزی

۱۳

۲۶

۳۵

مرصع دوزی ( سنگ دوزی)

۱۳

۲۷

۳۶

مروارید دوزی

۱۳

۲۸

۳۷

مضاعف دوزی

۱۳

۲۹

۳۸

ملیله دوزی

۱۳

۳۰

۳۹

ممقان دوزی

۱۳

۳۱

۴۰

منجوق دوزی

۱۳

۳۲

۴۱

نقده دوزی

۱۳

۳۳

۴۲

نقش دوزی

۱۳

۳۴

۴۳

قلابدوزی اصفهان

۱۳

۳۵

۴۴

نواردوزی

۱۳

۳۶

۴۵

آجیده دوزی ( لایه دوزی)

۱۳

۳۷

۴۶

آینه دوزی

۱۳

۳۸

۴۷

سوزندوزی بلوچ

۱۳

۳۹

۴۸

بلیش دوزی ( قزاق دوزی)

۱۳

۴۰

۴۹

پته دوزی ( سلسله دوزی )

۱۳

۴۱

۵۰

پولک دوزی

۱۳

۴۲

۵۱

پیله دوزی

۱۳

۴۳

۵۲

دانه دوزی

۱۳

۴۴

۵۳

سکه دوزی ( اشرفی دوزی)

۱۳

۴۵

۵۴

پریوار دوزی

۱۳

۴۶

درباره ی نویسنده