• به گفته مدیر عامل اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان تهران و  دبیر اجرایی باشگاه صنایع دستی و فرش یونسکو.تهران.ایران / خاطره استاد رضایی: خداراشاکرم که باردیگر توفیق خدمتی به […]

  یونسکو

  به گفته مدیر عامل اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان تهران و  دبیر اجرایی باشگاه صنایع دستی و فرش یونسکو.تهران.ایران / خاطره استاد رضایی: خداراشاکرم که باردیگر توفیق خدمتی به […]

 • شروع سفرهای استانی سال ۹٨ کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران

  خبر

  شروع سفرهای استانی سال ۹٨ کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران

 • مدیر کل میراث فرهنگی استان مرکزی؛

  خبر

  مدیر کل میراث فرهنگی استان مرکزی؛

 • برگ زرینی برای جامعه هنرمندان ایران

  خبر

  برگ زرینی برای جامعه هنرمندان ایران

 • مسابقه سراسری . سنجش دانش حقوق تعاونگران و مدیران و کارشناسان بخش تعاون “>

  خبر

  مسابقه سراسری . سنجش دانش حقوق تعاونگران و مدیران و کارشناسان بخش تعاون “>

 • ۲۰ خرداد بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی و گرامیداشت هفته صنایع دستی ( ۲۰ تا ۲۶ خرداد ۹۸ ) مکان : خیابان استاد نجات الهی /گذر صنایع دستی. ۲۰ خرداد […]

  خبر

  ۲۰ خرداد بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی و گرامیداشت هفته صنایع دستی ( ۲۰ تا ۲۶ خرداد ۹۸ ) مکان : خیابان استاد نجات الهی /گذر صنایع دستی. ۲۰ خرداد […]