• اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران در راستای حمایت از هنرصنعتگران کشور اعتراض خودرا به لغو معافیت هنرمندان رشته های صنایع دستی و فرش اعلام میدارد . وتاکید خود را […]

  خبر

  اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران در راستای حمایت از هنرصنعتگران کشور اعتراض خودرا به لغو معافیت هنرمندان رشته های صنایع دستی و فرش اعلام میدارد . وتاکید خود را […]

 • صادرات ۱۸/۸میلیارد ریالی صنایع‌دستی از استان گلستان

  صادرات ۱۸/۸میلیارد ریالی صنایع‌دستی از استان گلستان

 • نمایشگاه گروهی «ردپای چوب» در کاخ سعدآباد برگزار می‌شود

  نمایشگاه گروهی «ردپای چوب» در کاخ سعدآباد برگزار می‌شود

 • نمایش بافته‌های داری زنان سنندج و بیجار در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

  نمایش بافته‌های داری زنان سنندج و بیجار در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

 • برگزارى جشنواره غذا و صنایع‌دستی همسران دیپلمات‌ها در تهران

  برگزارى جشنواره غذا و صنایع‌دستی همسران دیپلمات‌ها در تهران

 • فروش ۲۱میلیارد ریالی صنایع‌دستی و سوغات کرمانشاه در ایام اربعین

  فروش ۲۱میلیارد ریالی صنایع‌دستی و سوغات کرمانشاه در ایام اربعین