عضویت اتحادیه

مدارک لازم جهت عضویت و مجوز فعالیت :

کپی کارت ملی – شناسنامه –

عکس نمونه کار – کپی سند یا اجاره نامه کارگاهی.

فرم عضوین و مدارک لازم را به ایمیل اتحادیه ارسال نمایید :

thc_90@yahoo.com

هزینه حق عضویت انفرادی یکساله : ۲۰۰۰۰۰ هزار تومان

هزینه مجوز یکساله : ۵۰۰۰۰۰ هزار تومان

فرم عضویت :

درباره ی نویسنده