بایگانی برای جولای, 2022

 • تعاونیها وسیع ترین شبکه اشتراک و دخالت حقیقی مردم در کارهاست .

  روز تعاون

  تعاونیها وسیع ترین شبکه اشتراک و دخالت حقیقی مردم در کارهاست .

  ادامه ...

 • جهت بهرمندی از مزایای صندوق بیمه اجتماعی هنر مندان صنایع دستی بدون بازدید وبازرسی با یارانه ۷۰ درصدی دولت و با مزایای بازنشستگی ، مستمری ازکارافتادگی مستمری بازماندگان متوفی و […]

  بیمه اجتماعی

  جهت بهرمندی از مزایای صندوق بیمه اجتماعی هنر مندان صنایع دستی بدون بازدید وبازرسی با یارانه ۷۰ درصدی دولت و با مزایای بازنشستگی ، مستمری ازکارافتادگی مستمری بازماندگان متوفی و […]

  ادامه ...