کمیته فنی و کنترل کیفیت

به جهت ارائه خدمات فنی – تخصصی – نظارت و کنترل کیفیت و استاندارد کالاهای نولید شده .

درباره ی نویسنده