درباره ی "خبرگزاری

نوشته های خبرگزاری

 • جلسه کارگروه فروش صنایع دستی سامانه ملی فروش الکترونیک

  خبر

  جلسه کارگروه فروش صنایع دستی سامانه ملی فروش الکترونیک

  ادامه ...

 • روابط عمومی اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران به نقل از خ.استادرضایی مدیر عامل اتحادیه اعلام کرد. باتوجه به نیاز جدی به مبحث اموزشهای تخصصی. حوزه صنایع دستی.

  روابط عمومی اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران به نقل از خ.استادرضایی مدیر عامل اتحادیه اعلام کرد. باتوجه به نیاز جدی به مبحث اموزشهای تخصصی. حوزه صنایع دستی.

  ادامه ...

 • افتتاحیه نمایشگاه حمایتی بانوانا بفنده خانگی تهران  ۱۷ اذر فرهنگسرای بهمن

  افتتاحیه نمایشگاه حمایتی بانوانا بفنده خانگی تهران  ۱۷ اذر فرهنگسرای بهمن

  ادامه ...

 • جدول راهنمای ثبت نام و عضویت در بانک اطلاعاتی معرفی زنان فعال و موفق کشور در حوزه های اقتصادی

  خبر

  جدول راهنمای ثبت نام و عضویت در بانک اطلاعاتی معرفی زنان فعال و موفق کشور در حوزه های اقتصادی

  ادامه ...