بایگانی برای خرداد, ۱۳۹۸

  • صنایع‌دستی از نظر کیفیت رشد داشته است/ لزوم توجه به بازاریابی و معرفی یک هنرمند ظریف‌کاری چوب گفت: «صنایع‌دستی در سال‌های گذشته از نظر کیفیت رشد خوبی داشته، اما آنچه باید […]

    صنایع‌دستی از نظر کیفیت رشد داشته است/ لزوم توجه به بازاریابی و معرفی یک هنرمند ظریف‌کاری چوب گفت: «صنایع‌دستی در سال‌های گذشته از نظر کیفیت رشد خوبی داشته، اما آنچه باید […]

    ادامه ...