فرارسیدن ماه اثبات صداقت وشرافت انسانی بر مخلصین راه ابا عبدالله ع تسلیت عرض می‌نماییم روابط عمومی اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران

فرارسیدن ماه اثبات صداقت وشرافت
انسانی بر مخلصین راه ابا عبدالله ع
تسلیت عرض می‌نماییم
روابط عمومی اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران

درباره خبرگزاری