اولین نشست بررسی راهکارهای تعامل اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران با اداره تعاون استان تهران مدیر عامل اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان تهران خاطره استاد رضایی : امروز […]

اولین نشست بررسی راهکارهای تعامل اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران با اداره تعاون استان تهران

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان تهران خاطره استاد رضایی :
امروز ۱۹مهرماه اولین نشست بررسی راهکارهای تعامل اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران با اداره تعاون استان تهران
با حضور نمایندگان اتحادیه و مدیران محترم ذیربط اداره تهران برگزار شد
دراین نشست موضوعات مختلف تخصصی که حاصل پیگیریهای اعضاء اتحادیه در طول سالهای خدمت به جامعه صنعتگران. صنایع دستی استان بود طرح و درخواست تعامل وحمایتهای اداری و قانونمند مطرح گردید
مشکلات و نواقص موجود شامل اجرای بند ۷ اساسنامه مطابق اصل ۴۳ و۴۴٫ توسط اتحادیه با نظارت و مشارکت
پیگیری بسته خدمات قابل ارائه و اجرا به جامعه هدف.
ازجمله بیمه.
امور مالیاتی.
هماهنگی امورپژوهشی در قالب طرح و امور اموزشی. درگروههای تخصصی.فنی.عمومی
امور نمایشگاهی
تنظیم گواهی نظارت وثبت مسیر فعالیت تعاونیهای ذیربط
امور ترویجی و توسعه ای و
بطور کلی تسهیلگری در امور تولید
با هدف اشتغال. و کارافرینی در بخش صنایع دستی با قالب حقوقی تعاون
انجام شد
مقرر گردید طرحهای تفصیلی و مراحل اجرایی تنظیم و ارائه گردد
با این امید که قدم مناسبی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی وتوسعه اقتصاد غیر نفتی. برداشته شود.
با سپاس ویژه از جناب اقای سام دلیری. جناب اقای داوری.سرکارخانم نیری سرکار خانم حسینی.جناب اقای سروری.
یاوران همیشگی در اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان تهران
روابط عمومی اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران
Www.thc90. Ir

درباره خبرگزاری