برگزاری دوره های اموزشی کسب وکار با ۶محور وهدف گزاری بر اصلاح ویا تشکیل بنگاههای کوچک و محلی اقتصادی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی از تاریخ ۳ دی ماه تا […]

برگزاری دوره های اموزشی کسب وکار

با ۶محور وهدف گزاری بر اصلاح ویا تشکیل
بنگاههای کوچک و محلی اقتصادی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی از تاریخ ۳ دی ماه تا پایان هفته دوم اسفند با ظرفیت
۳۰۰نفر در سطح مناطق استان تهران و شهرستانهای استان به مدیریت و اجرای اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران
اجرایی گردید.
روابط عمومی اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران و پایگاه جهادگران اقتصاد مقاومتی
اعلام کرد ، با توجه به اهمیت اجرای برنامه های موجود در اسناد برنامه اقتصاد مقاومتی
باید از مقام تدوین و تشریح خارج شد و به مرحله اجرا ورود کرد. واین اقدام از طرف پایگاه جهادگران به منزله اقدام و اجرای اهداف به صورت عملیاتی و حقیقی میباشد،
با توجه به میزان نیروی تحت اموزش از جامعه مخاطب ، کارافرینان. فعالین. تعاونگران و علاقمندان به راه اندازی کسب وکارهای کوچک و زود بازده و البته هدفمند به گونه ای که قابلیت ارزیابی منظم داشته باشد. امید است تا پایان مرحله اول این طرح شاهد غربالگری و یا تشکیل تعاونیهای فعال در سطح شهر تهران بزرگ باشیم.
ئجهت ثبت نام کارگاه ها و وقت مشاوره های خصوصی با شماره تماسهای
۷۷۲۷۹۰۹۳
۷۷۲۷۹۰۹۴
۰۹۳۵۴۰۱۸۶۸۹
تماس حاصل بفرمایید.

درباره خبرگزاری