کارگاه

گزارش روند برگزاری کارگاههای کسب وکار توسط تیم جهادی پایگاه جهادگران اقتصادمقاومتی اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران به گفته روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان تهران : […]

گزارش روند برگزاری کارگاههای کسب وکار توسط تیم جهادی پایگاه جهادگران اقتصادمقاومتی اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران

به گفته روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان تهران :
تاکنون هفتاد نفراز سطح مناطق مختلف استان تهران تحت اموزش کارگاهی کسب وکار قرارگرفته و در ادامه تا پایان دیماه دوره اول ارزیابی ونتایج جهت کارگاههای تخصصی ۵گانه فعالسازی شبکه اشتغال و کارافرینی استان تهران تحلیل واجرایی خواهدشد.
پ

امار دوره اول اموزشهای کسب و کار و را ه اندازی کارگاههای کوچک در مناطق تهران :
تا پایان هفته بصورت منسجم و هدفمند تا ۱۲۰ نفر بانوان کارافرین و تعاونگر و فعال اقتصادی میگذرد.تاکنون با ۴تیم بصورت عملیاتی ارزیابی و اموزشهای مورد نیاز ارائه شده . پیش بینی و میزان تقاضای علاقمندان برای برگزاری این کارگاههای طراحی شده با استقبال بسیار مناسبی مواجه شد و امیداست در پایان بخش اول اموزش و ارزیابی نفرات منتخب برای تشکیل ۱۰منطقه در سطح استان با ظرفیت ایجاد اشتغال هدفمند برابر با ۱۰۰۰ نفر میسر گردد.
تشکیل شبکه تعاون و کارافرینی استان تهران هدف نهایی این حرکت خواهد بود .

درباره خبرگزاری