دومین نمایشگاه دختران و زنان به نفع هنرستان روستای کلبورگان ۱۵ تا ۱۷ اسفند ماه خیابان انقلاب.خیابان نظری.دانشگاه استاد فرشچیان “>

دومین نمایشگاه دختران و زنان به نفع هنرستان روستای کلبورگان
۱۵ تا ۱۷ اسفند ماه
خیابان انقلاب.خیابان نظری.دانشگاه استاد فرشچیان

imgurl.ir“>

درباره خبرگزاری