جلسه عمومی اتاق فکر بانوان تعاونگر و کارآفرین. ارائه طرح و ایده های متناسب  با رونق تولید .. ۴ اردیبهشت ماه ۹۸ ساعت ۱۴  الی  ۱۶ اتاق تعاون ایران .. […]

جلسه عمومی اتاق فکر بانوان تعاونگر و کارآفرین.

ارائه طرح و ایده های متناسب  با رونق تولید ..

۴ اردیبهشت ماه ۹۸

ساعت ۱۴  الی  ۱۶

اتاق تعاون ایران ..

خیابان سپهبد قرنی

imgurl.ir“>

درباره خبرگزاری