خبر

۲۰ خرداد بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی و گرامیداشت هفته صنایع دستی ( ۲۰ تا ۲۶ خرداد ۹۸ ) مکان : خیابان استاد نجات الهی /گذر صنایع دستی. ۲۰ خرداد […]

۲۰ خرداد

بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی و گرامیداشت هفته صنایع دستی

( ۲۰ تا ۲۶ خرداد ۹۸ )

مکان : خیابان استاد نجات الهی /گذر صنایع دستی.

۲۰ خرداد . ساعت : ۱۸:۳۰   الی ۲۰:۳۰

درباره خبرگزاری