برگزارى جشنواره غذا و صنایع‌دستی همسران دیپلمات‌ها در تهران “> برگزارى جشنواره غذا و صنایع‌دستی همسران دیپلمات‌ها در تهران جشنواره غذا و صنایع دستی به همت انجمن همسران دیپلمات وزارت […]

برگزارى جشنواره غذا و صنایع‌دستی همسران دیپلمات‌ها در تهران

imgurl.ir“>

برگزارى جشنواره غذا و صنایع‌دستی همسران دیپلمات‌ها در تهران
جشنواره غذا و صنایع دستی به همت انجمن همسران دیپلمات وزارت امور خارجه و با مشارکت همسران سفرای خارجی مقیم تهران برگزار شد.

به گزارش میراث آریا، جشنواره غذا و صنایع دستی روز پنجشنبه به همت انجمن همسران دیپلمات وزارت امور خارجه و با مشارکت همسران سفرای خارجی مقیم تهران در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه برگزار شد.

درباره خبرگزاری