آموزشی

قابل توجه اعضا محترم اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران با توجه به اعلام دوره های آموزشی بازاریابی و کسب و کار به استحضار می رساند کلیه عزیزان ساکن تهران […]

قابل توجه اعضا محترم اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران

با توجه به اعلام دوره های آموزشی بازاریابی و کسب و کار به استحضار می رساند کلیه عزیزان ساکن تهران که تمایل در دوره های آموزشی کسب و کار را دارند فرم های مربوطه را پر کرده و تا پایان وقت اداری یکشنبه ۹۸/۱۰/۰۱ – به شماره فکس اتحادیه : ۷۷۲۷۹۰۹۴ – نمایند .

این دوره ها توسط اداره تعاون استان تهران و جهاد دانشگاهی بصورت رایگان برگزار می گردد . همراه با ارائه گواهی نامه معتبر.

درباره خبرگزاری