گزارش تصویری

گزارش تصویری جلسه هم اندیشی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی و مدیران و معاونتهای حوزه استان تهران روز چهارشنبه مورخ : ۷ / ۱۲ / ۹۸ در دفتر مرکزی اتحادیه […]

گزارش تصویری جلسه هم اندیشی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی و مدیران و معاونتهای حوزه استان تهران

روز چهارشنبه مورخ : ۷ / ۱۲ / ۹۸ در دفتر مرکزی اتحادیه با حضور :

معاونت محترم صنایع دستی استان تهران سرکار خانم حیدری / دبیر محترم اتاق تعاون تهران جناب آقای رضا دوست / کارگزار محترم بیمه اجتماعی هنرمندان جناب آقای دینی / نمایندگان محترم شعبه بانک توسعه تعاون جناب آقای حیدری مدیریت امور بازاریابی وجناب آقای میر آقایی مدیر امور تسهیلات بانک و اعضاء محترم هیئت مدیره اتحادیه برگزار گردید.

درباره خبرگزاری