نشست

نشست مشترک دانشگاه الزهرا(س) .مدیر کل امور بانوان استانداری تهران و اتاق بازرگانی روسیه پیرامون معضلات و بررسی شرایط حمایت و پشتیبانی صادرات در استانداری تهران برگزار گردید .

نشست مشترک دانشگاه الزهرا(س) .مدیر کل امور بانوان استانداری تهران و اتاق بازرگانی روسیه

پیرامون معضلات و بررسی شرایط حمایت و پشتیبانی صادرات در استانداری تهران برگزار گردید .

درباره خبرگزاری