شرکت تلفیق

بنا به دستور مقام محترم قضایی، سایت شرکت تلفیق هنر به علت فعالیت مجرمانه هرمی منطبق با بند “ز “ ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، از […]

بنا به دستور مقام محترم قضایی، سایت شرکت تلفیق هنر به علت فعالیت مجرمانه هرمی منطبق با بند “ز “ ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، از دسترس خارج گردید.
🔸 لازم به ذکر است در گذشته مکرراً نسبت به فعالیت غیر قانونی شرکت مذکور و هشدار در خصوص عدم عضویت و فعالیت در آن اطلاع رسانی گردیده

sapp.ir/iran_hoshdar
▶️ iranhoshdar_channel
▶️https://ble.ir/iran_hoshdar

درباره خبرگزاری