به گزارش روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان تهران : بازدید و افتتاحیه نمایشگاه تعاون شبکه بانوان توانمند شهر قدس . ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ تشکیل شبکه بانوان تولیدکننده […]

به گزارش روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان تهران :

بازدید و افتتاحیه نمایشگاه تعاون شبکه بانوان توانمند شهر قدس . ۱۶ بهمن ۱۳۹۹


تشکیل شبکه بانوان تولیدکننده شهر قدس و شروع فعالیت مشترک توانمندیهای بانوان با شبکه تعاون تجارت در استان تهران خوشه تولیدات خانگی و تعاونیهای صنایع دستی شاخه گلیم .تابلو فرش .پرده .میناکاری . محصولات خشکبار میوه . چرم..
و هماهنگی جهت افتتاح شبکه اسلامشهر و جمعیت بانوان فعال در بخش مشاغل خانگی .تعاونی. خیریه. با همکاری و هم افزایی از طرف ادارات و نهادهای مردمی از جمله مصوبات این نشست بود .

درباره خبرگزاری