نمایشگاه

نمایشگاه نمایشگاه صنایع دستی با مشارکت اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران-مجموعه گردشگری عباس آباد واتاق تعاون ایران به مناسبت روز جهانی صنایع دستی در مجموعه فرهنگی گردشگری عباس آباد […]

نمایشگاه

نمایشگاه صنایع دستی با مشارکت اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران-مجموعه گردشگری عباس آباد واتاق تعاون ایران به مناسبت روز جهانی صنایع دستی در مجموعه فرهنگی گردشگری عباس آباد و با حضور جمعی از هنرمندان صنایع دستی برگزار گردید در این نماشگاه وبینار آموشی با موضوع نقش صنایع دستی در حوزه گردشگری به صورت آنلاین برگزارشد

و نیز سفرای محترم کشور ارمنستان و فنلاند از این نمایشگاه بازدید کردند.

درباره خبرگزاری