وبینار

وبینار بانوان تعاونگر استان تهران به مناسبت گرامیداشت هفته تعاون ۱۳ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ الی ۱۲ لینک ورود http://el.daneshpajoohan.ac.ir/cooperative/

وبینار بانوان تعاونگر استان تهران به مناسبت گرامیداشت هفته تعاون ۱۳ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ الی ۱۲

لینک ورود

http://el.daneshpajoohan.ac.ir/cooperative/

درباره خبرگزاری