بیمه اجتماعی

جهت بهرمندی از مزایای صندوق بیمه اجتماعی هنر مندان صنایع دستی بدون بازدید وبازرسی با یارانه ۷۰ درصدی دولت و با مزایای بازنشستگی ، مستمری ازکارافتادگی مستمری بازماندگان متوفی و […]

جهت بهرمندی از مزایای صندوق بیمه اجتماعی هنر مندان صنایع دستی
بدون بازدید وبازرسی با یارانه ۷۰ درصدی دولت و با مزایای بازنشستگی ، مستمری ازکارافتادگی مستمری بازماندگان متوفی و پرداخت حق بیمه ماهانه ۹۵هزارتومان .

مدارک لازم برای بیمه

تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه

تصویر کارت ملی

تصویر عکس۳×۴ (تصویر طوری بگیرین که کل قاب دوربین پر کنه )

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با تلفن ۷۷۲۷۹۰۹۳/ ۰۹۳۵۴۰۱۸۶۸۹ اتحادیه تعاونی های صنایع دستی تماس بگیرید.

درباره خبرگزاری