بزرگداشت هفته صنایع دستی

مدیر عامل صنایع دستی استان تهران و رئیس هیات مدیره شبکه تعاون تجارت از برنامه های ویژه حوزه صنایع دستی در این رویداد خبر داد خاطره استاد رضایی ضمن تبریک […]

مدیر عامل صنایع دستی استان تهران و رئیس هیات مدیره شبکه تعاون تجارت از برنامه های ویژه حوزه صنایع دستی در این رویداد خبر داد

خاطره استاد رضایی ضمن تبریک بمناسبت هفته صنایع دستی از افتتاح مدرسه آنلاین صنایع دستی با مشارکت اتحادیه و شبکه تعاون تجارت در هفته صنایع دستی خبر داد این کارگاه های آنلاین آموزشی از تاریخ ۱۹ خرداد بصورت آنلاین در سایت آسان سمینار برگزار میگردد . از جمله برنامه های دیگر دیدار جمعی از تعاونگران حوزه صنایع دستی با معاونت صنایع دستی استان تهران خانم حیدری می باشد.

درباره خبرگزاری