دولت بیمه فعالان صنایع دستی را فراموش کرد است

کمیل نیوز- مدیر عامل و عضو هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان تهران گفت: علیرغم تلاش هایی که مسئولین اعلام می کنند، در حوزه بیمه فعالان صنایع دستی […]

کمیل نیوز- مدیر عامل و عضو هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان تهران گفت: علیرغم تلاش هایی که مسئولین اعلام می کنند، در حوزه بیمه فعالان صنایع دستی اتفاق مبارکی رخ نداده است.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان تهران به نقل از پایگاه خبری تحلیلی کمیل نیوز، نساء کروندی؛کشور ما با توجه به تعدد اقوام مختلف، در حوزه صنایع دستی نیز بسیار سرآمد و دارای تنوع است، اما به میزانی که دارای کسرت است به همین میزان نیز فعالین این حوزه دارای مشکلاتی هستند که از سوی مسئولین مربوطه نادیده گرفته شده است.

برخی از رشته های صنایع دستی که بسیار فاخر نیز بودند به دلیل همین کم توجهی و بی تدبیری به دست فراموشی سپرده شد و عزم جدی نیز برای احیای این مهم وجود ندارد.

یکی از مشکلاتی که امروز فعالین حوزه صنایع دستی با آن دسته و پنجه نرم می کنند، مشکل بیمه است که در هر دوره مسئولین امر مانورهایی در این زمینه دادند، اما کار زیربنایی، اصولی و ادامه دار انجام نشده است.

خاطره استاد رضایی در این خصوص اظهار داشت: سال های طولانی است مسئولین پیگیری و وعده هایی برای پوشش حداکثری بیمه فعالین حوزه صنایع دستی داشتند اما تا کنون این مهم بطور کامل محقق نشده است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۳ بیمه تامین اجتماعی به طور کلی متوقف شد، افزود: پس از سه سال بحث صندوق بیمه اجتماعی عشایر و روستاییان به میان آمد که فعالین حوزه صنایع دستی نیز مشمول این بیمه می شدند، اما در این زمینه فرانشیز دولتی دچار اشکال بوده و پرداخت نشد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان تهران خاطرنشان کرد: همچنین این کار با ظرفیت محدود دویست، سیصد هزار نفری انجام شد که نمیتوانست جامعه چندمیلیون نفری حوزه صنایع دستی و صنعتگران این حوزه را پوشش دهد.

استاد رضایی بیان کرد: درصد بالایی از میزان محدود تعیین شده برای پوشش بیمه اجتماعی متاسفانه و یا خوشبختانه به بافندگان و تولیدکنندگان فرش دستی اختصاص پیدا کرد و دیگر رشته های صنایع دستی نادیده گرفته شدند.

وی با عنوان اینکه تلاش ها برای تحقق این مهم همچنان ادامه دارد، گفت: علیرغم صحبت هایی که از سوی مسئولین ذیربط در رسانه ها منتشر می شود تلاش ها برای تحقق پوشش بیمه ای سراسری برای فعالین صنایع دستی همچنان تغییر فاحشی نداشته است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان تهران خاطرنشان کرد: باید تلاش شود تا ظرفیت پوشش بیمه افزایش و فرانشیز آن نیز تامین شود.

درباره خبرگزاری