تعاونی های برتر

هفدهمین ایین تقدیر از تعاونیهای برتر استان تهران با حضور معاونت محترم تعاون کشورجناب اقای مهندس مسکنی، استاندار محترم جناب اقای مهندس منصوری، ریاست محترم اتاق تعاون استان تهران جناب […]

هفدهمین ایین تقدیر از تعاونیهای برتر استان تهران با حضور معاونت محترم تعاون کشورجناب اقای مهندس مسکنی، استاندار محترم جناب اقای مهندس منصوری، ریاست محترم اتاق تعاون استان تهران جناب اقای خان بلوکی، مدیرکل محترم اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی جناب اقای دکتر ویس کرمی. مدیر امور تعاون استان تهران و جمع کثیری از مدیران محترم اتحادیه ها و تعاونیهای استان تهران در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۱ در باغ موزه دفاع مقدس برگزار گردید دراین مراسم از ۱٠تعاونی برتر استان، ۲تعاونی و ۱،اتحادیه شایسته تقدیر، و ۲تعاونی برتر ملی . معرفی و تقدیر شد.که اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان تهران جزو اتحادیه های شایسته تقدیر قرار گرفت

درباره خبرگزاری