بایگانی برای تیر, ۱۳۹۷

  • نمایشگاه هنر قلمکاری در دوران قاجار و پهلوی در سعدآباد برگزار می‌شود

    نمایشگاه هنر قلمکاری در دوران قاجار و پهلوی در سعدآباد برگزار می‌شود

    ادامه ...

  • روز ۲۰ خرداد سال روز جهانی صنایع دستی را به تمامی هنرمندان تبریک عرض می نماییم . روابط عمومی اتحادیع تعاونی های صنایع  دستی استان تهران .

    روز ۲۰ خرداد سال روز جهانی صنایع دستی را به تمامی هنرمندان تبریک عرض می نماییم . روابط عمومی اتحادیع تعاونی های صنایع  دستی استان تهران .

    ادامه ...