بایگانی برای نوامبر, 2019

 • صادرات ۱۸/۸میلیارد ریالی صنایع‌دستی از استان گلستان

  صادرات ۱۸/۸میلیارد ریالی صنایع‌دستی از استان گلستان

  ادامه ...

 • نمایشگاه گروهی «ردپای چوب» در کاخ سعدآباد برگزار می‌شود

  نمایشگاه گروهی «ردپای چوب» در کاخ سعدآباد برگزار می‌شود

  ادامه ...

 • نمایش بافته‌های داری زنان سنندج و بیجار در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

  نمایش بافته‌های داری زنان سنندج و بیجار در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

  ادامه ...

 • برگزارى جشنواره غذا و صنایع‌دستی همسران دیپلمات‌ها در تهران

  برگزارى جشنواره غذا و صنایع‌دستی همسران دیپلمات‌ها در تهران

  ادامه ...