بایگانی برای ژوئن, 2021

 • نمایشگاه نمایشگاه صنایع دستی با مشارکت اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران-مجموعه گردشگری عباس آباد واتاق تعاون ایران به مناسبت روز جهانی صنایع دستی در مجموعه فرهنگی گردشگری عباس آباد […]

  نمایشگاه

  نمایشگاه نمایشگاه صنایع دستی با مشارکت اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران-مجموعه گردشگری عباس آباد واتاق تعاون ایران به مناسبت روز جهانی صنایع دستی در مجموعه فرهنگی گردشگری عباس آباد […]

  ادامه ...

 • نمایشگاه صنایع دستی با مشارکت اتحادیه تعاونیهای صنایع دسنی استان تهران و مجموعه فرهنگی خانه گفتگو در بوستان گفتگو به مناسبت ۲۰ خرداد.روز جهانی صنایع دستی برگزار گردید

  نمایشگاه

  نمایشگاه صنایع دستی با مشارکت اتحادیه تعاونیهای صنایع دسنی استان تهران و مجموعه فرهنگی خانه گفتگو در بوستان گفتگو به مناسبت ۲۰ خرداد.روز جهانی صنایع دستی برگزار گردید

  ادامه ...

 • وبینار بین المللی نقش بانوان در توسعه اقتصادی

  وبینار

  وبینار بین المللی نقش بانوان در توسعه اقتصادی

  ادامه ...