درگذشت استاد پیشکسوت قلمزنی کشور و معلم اخلاق ، استاد  حسین_علاقه_مندان رابه جامعه هنری و هنرمندان صنایع دستی تسلیت عرض مینماییم. روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان تهران […]

درگذشت استاد پیشکسوت قلمزنی کشور و معلم اخلاق ،
استاد  حسین_علاقه_مندان رابه جامعه هنری و هنرمندان صنایع دستی تسلیت عرض مینماییم.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان تهران

 

درباره خبرگزاری