مهر تابان ولایت، شد نمایان در غدیر باز بخشید این بشارت، خلق را جان در غدیر «هر که من مولاى اویم این على مولاى اوست» این ندا پیچید در گوش […]

مهر تابان ولایت، شد نمایان در غدیر

باز بخشید این بشارت، خلق را جان در غدیر
«هر که من مولاى اویم این على مولاى اوست»
این ندا پیچید در گوش بزرگان در غدیر
خاطر اهل ولا زین گفته شد امیدوار
ناامید از رحمت حق گشت شیطان در غدیر
عید سعید غدیر بر تمامی شیعیان مبارک باد
روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان تهران
 

درباره خبرگزاری